⦁ Alle våre trenere, uansett ansvar, skal ta Trenerattesten. Bruk link ved å trykke på bildet.

⦁ Klubben har én trener pr lag i barnefotballen som har gjennomført Grasrottreneren delkurs 1 og/eller 2.

⦁ Klubben har én trener pr lag i ungdomsfotballen Grasrottreneren delkurs 3 og/eller 4.

⦁ Hovedtrener for junior og A-lag skal ha fullført Grasrottrener delkurs 1-4 og ønskelig ha fullført UEFA B-lisens.