Olderskog IL fotball har et sterkt fokus på å tilby et godt og inkluderende miljø for barn og ungdom. Klubben har en lang historie med å skape aktiviteter og liv midt på Olderskog, og fotball er en av de viktigste aktivitetene i klubben.

Som medlem i Olderskog IL fotball vil du få muligheten til å delta i et miljø som legger stor vekt på fair play og positivt samspill på og utenfor banen. Klubben er opptatt av å skape et trygt og imøtekommende miljø, der alle som ønsker å spille fotball skal føle seg velkommen og ivaretatt.

Vi tilbyr en sosial arena for gode treninger i tillegg til å spille kamper mot andre lag i seriespill og turneringer. Våre trenere består i hovedsak av foreldre som har barn i klubben. Vi har ingen lønnede trenere, men trenergruppene mottar årlig en liten kompensasjon for arbeidet som blir lagt ned. Denne kompensasjonen blir symbolsk i forhold til arbeidet som blir lagt ned av våre fantastiske trenere. 

Om du ønsker å spille fotball i et inkluderende og trygt miljø, der fair play og positivt samspill er i fokus, er Olderskog IL fotball definitivt klubben for deg. Vårt nedslagsfelt er Olderskog og områdene som sokner til Olderskog skole. Spillere ut over dette er hjertelig velkommen til å søke medlemskap hos oss, så ser vi på mulighetene vi har til å gi et tilbud

Kontaktperson

Bjørn Steffen Breirem
Mobil: 48169126
fotball@klubben.no

Bli medlem

Foreldre/ foresatte bes om å registrere seg og sine barn som medlem i klubben.
Les mer om medlemskap i klubben

Registrer deg/ditt barn som medlem