Årsmøte mandag 11. mars 2019 kl 18

Årsmøte for orienteringsgruppa avholdes på klubbhuset mandag 11. mars kl 18.

Forslag som skal behandles må være innkommet til gruppestyret innen 10.mars.

Mvh
Ingar Solberg
Leder