Orientering i Herringen onsdag 30. mai

Fra Herringen Bygdahus kl 18.