Årsmøte 9. mars kl 19

Årsmøte i orienteringsgruppa mandag 9. mars kl 19 på klubbhuset.

Vanlige årsmøtesaker.

Vi diskuterer planer for kommende sesong.

Enkel servering.

Alle orienteringsinteresserte er velkomne.