Kiosken

INSTRUKS FOR OIL-BUA.

Åpningstider 2013: man.-torsd. kl. 16.30-21.30,

VÅREN/HØSTEN: uke 22-40

 1. Foreldrekontaktene for de ulike fotballagene setter opp liste over hvem som har ansvar for kiosksalget de ulike dagene. Dersom en ikke har anledning til å stille opp, må en selv sørge for stedfortreder. HVER MANDAG SKAL LISTEN OVER DE SOM SKAL VÆRE I KIOSKEN HENGES PÅ VEGG INNI KIOSKEN.

 2. Ved begynnelsen av ny uke: Nøkler hentes hos Sissel Tverå Johansen søndag kveld/evt. tidlig mandags ettermiddag før kl. 16.30.

 3. Kode til Klubbhuset på Olderskog fås ved utlevering av nøkler. Samtidig utleveres 600,00 kr. i vekslepenger.

 4. Minimum 2 foreldre møter hver ettermiddag og har med 2 liter vaffelrøre hver, helst grove vafler. Dette ses på som dugnadsinnsats til Fotballgruppa i OIL og blir da ren nettoinntekt. Tips til oppskrift: http://www.melk.no/oppskrifter/frokost-kvelds/melkeretter-groter/grove-vafler/

 5. Prisliste/øvrige rutiner finnes oppslått på veggen i bua.

 6. I utg. pkt. åpningstid for bua fra kl. 16.30-21.30, men dette kan fravikes ved spesielle omstendigheter.

 7. Når en forlater bua og avslutter vakten:

  1. Husk å rydde/ gjøre ordentlig rent, slik at bua forlates i den forfatning du selv ønsker å finne den.

  2. Kost og rydd garderobene i hovedhuset. Tøm søppeldunkene.

  3. Lukk igjen vinduene og LÅS bua!

 8. For de som har hatt ansvaret for bua man., tirsdag og onsdag.:

  1. Overlever nøklene med koden til Klubbhuset på Olderskog og 600,00 kr. i vekslepenger til de som skal ha ansvaret for kiosksalget dagen etterpå.

  2. Overskudd fra dagens kiosksalg legges i lukket konvolutt med akt. beløp, dato og signatur og leveres Sissel Tverå Johansen (Ved siden av fotballbanen)


    De respektive lagene har også ansvar for å ta ansvar for salg i bua når det er kamper i helgene (fredag, lørdag og søndag).

   RENHOLDSPLAN
   MANDAG:
   VASK AV GARDEROBENE INKL. TOALETTER OG GANG.
   TIRSDAG + ONSDAG;
   TØMME SØPPELDUNKER/ PLUKKE SØPPEL.
   TORSDAG:
   TOALETTENE OG GANGEN I HOVEDHUSET VASKES.
   Bua rengjøres hver dag etter bruk!!!


   Til fotballtrenerne/foreldrekontakten

   Her er listen over når dere skal ha kiosken. Hver gruppe har sin uke. Det skal være 2-4 foreldre hver dag mandag til torsdag fra kl 16.30 til kl 21.30.

   Det må leveres inn en liste over foreldrenes navn og når de skal være i kiosken. Denne skal henge inne i kiosken. Det er lurt å ha telefonnummeret på listen hvis de ikke dukker opp.

   Ett godt råd; Sett opp liste, gi beskjed at dere har kiosken da, og kan de ikke må de bytte innbyrdes med andre foreldre innen gruppa.

   OBS! Det er ikke anledning å sette spillere i kiosken uten en voksen tilstede